Eiendomsutvikling
Vi har opparbeidet lang erfaring i tomteutvikling - enten det gjelder større hagetomter eller større byggefelt.
  • Tomtebefaring og vurdering
  • Møte med kommune for avklaring av muligheter
  • Forhandliner og inngåelse av avtale
  • Utarbeidelse av eventuell reguleringsplan
  • Utarbeidelse av forslag til boligtyper og bebyggelsesplan
  • Gjennomføring av byggeprosjektet
  • Sikkert oppgjør i henhold til inngått avtale
I en eldre bolig bruker du ofte mange år på å flytte vegger og pusse opp rom etter rom. Etter lang tids innsats opplever mange at de ikke blir fornøyd. Ved kjøp av nytt har du mye større mulighet til å tilpasse boligen med tanke på planløsning, innredning og materialvalg. Gjennom god planlegging får du en bolig som passer perfekt for deg.