BOLIGER FOR SALG

Bryne/Klepp

Nærbø

Klepp

Sandnes

Klepp

Kleppevarden BK14 trinn I - priser fra 4 550 000,- (nøkkelferdig med flere planløsningsmuligheter)

fra 4 550 000,- (nøkkelferdig)
Bryne

Tjøtta Gard Brage (B9) - 3 av 6 solgte!

fra 3 640 000,- (m/egeninnsats)