Sandnes
 
Sandnes er Norges 7. største by, med 75.000 innbyggere. Den moderne byen har flott beliggenhet ved Gandsfjorden.
Fra tidligere tider hadde Sandnes sterke røtter i flere typer industri. I dag er mye av næringslivet knyttet til olje- og gassvirksomhet. Men fremdeles kan vi lese historien i bygninger, som Sandnes kulturhus og Amfi Vågen.
 
Sandnes har gjennom alle tider vært kjent for god service og trivelig handel. Langgata er fremdeles en hyggelig handlegate, med et rikt kaféliv og mange nisjebutikker. Størstedelen av handelen foregår likevel i kjøpesentra, som det finnes mange av i og nær Sandnes.
 
Kulturhuset og Vitenfabrikken står sentralt i kunst- og kulturlivet i Sandnes. I de senere årene har Blinkfestivalen satt preg på byen i juli. Sandnes er også kjent som ”sykkelbyen”, og Nordsjørittet har målgang ved havnen.
 
Sandnes har flere videregående skoler, 28 kommunale barne- og ungdomsskoler og full barnehagedekning.
 
De som ønsker en aktiv fritid i Sandnes har uendelig mange muligheter. Til fots eller på sykkel er det flotte turområder, både i byen og utenfor bykjernen.
 
Byen har opplevd sterk befolkningsvekst, og økende befolkning har ført til høy aktivitet innen boligbygging. En rekke nye boligområder et bygd ut. Blant disse er området sørøst for Sandnes, Sørbø-Hove. Her vokser en ny bydel fram.